STANMIL Izolacije - Hidroizolacije od podruma do krova
Web dizajn profesional  Digital Power Team™  Copyright © 2011 Sva prava zadržana DPT Production autor: Max ® 2011
PENETRAT  je hidroizolacija koja spada u sistem krutih hidroizolacija. Ima široku primenu u izvođenju hidroizolacije: temeljnih ploča, zidova, kupatila, bazena, skloništa…
          Dosta je zahvalan pri izvođenju hidroizolacije vlažnih podrumskih zidova tamo gde nepostoji tehnička mogućnost izrade hidroizolacije sa spoljne strane zida. Ima široku primenu na podloge kao sto su beton, opeka i kamen.
          Način izvođenja penetratom je što se podloga  nakvasi do zasićenja, zatim se nanosi penetrat koji traži dosta vode, samim tim penetrat prodire u podlogu tražeći vodu, gde kroz puteve vode prolazi u dubinu do 15 cm gde nastaje proces kristalizacije kojom se sve pore zatvaraju i kao takav postaje vodonepropustan. Ovakav penetrat trpi i negativan vodeni pritisak do 7 atmosfera.
         Pogodnost ovih hidroizolacija je ta što se nakon izvedenih hidroizolaterskih radova, podloga nemora štititi  za eventualna mehanička ostećenja već kao takva može ostati kao završna obrada a može se dodatno izmalterisati da se dobije ravnija završna obrada zida.
          Ukoliko postoje prodori vode u objekat u kombinaciji sa brzovezujućim materijalima uspešno zatvara prodiranje vode.
Penetrati (slika 1)
Penetrati (slika 2)
Penetrati (slika 3)
Penetrati (slika 4)