STANMIL Izolacije - Hidroizolacije od podruma do krova
Web dizajn profesional  Digital Power Team™  Copyright © 2011 Sva prava zadržana DPT Production autor: Max ® 2011
                                                                     UPUSTVO ZA UGRADNJU

Proizvodnja ploča i galanterije, zahteva i adekvatnu ugradnju u zavisnosti od opterećenja. Pošto se proizvode u raznim nijansama samim tim se jako lepo uklapaju u spoljašnji prostor, a i u unutrašnjem delu enterijera svojim mozaičkim sklopom doprinose lepoti prostora.
Ploče se mogu postaviti i kada je teren u nagibu. Zbog svega gore navedenog navešćemo neke od načina ugradnje radi dugovečnosti:

PLOČE DEBLJINE 6 cm

Ove ploče biće postavljene ako se ispune sledeći uslovi:

-Kada se izvrši iskop tla mora biti mašinski nabijeno.
-Drugi sloj (šljunak, ili tucanik) u zavisnosti od nosivosti, kada se uradi nivelisanje i padovi, takođe se nabijaju vibro mašinom. NE PREPORUČUJE SE ispod 30 cm (teški saobraćaj). Ako se radi o pešackom saobraćaju sloj tampona iznosi 15 cm.
-Sledeći sloj je frakcija "1" ili "2" u sloju 3-5 cm u koji se polažu ploče.
-Kada se ploče postave, takođe moraju biti utabane sa vibro mašinom, ali sa zaštitnom gumom da ne bi došlo do oštećenja istih.

PLOČE DEBLJINE 2,5 - 4 cm

Priprema tla je ista kao i u prethodnom slučaju. Na tako pripremljeno tlo, isplanira se šljunak  koji se takođe vibrira, pa preko njega lije betonska ploča na koju se postavlja galanterija. Sama galanterija se postavlja u cementni malter d = 3 - 5 cm. Ukoliko je betonska podloga dobro urađena bez ikakvih problema izdržava lakši kolski saobraćaj.
SKICA KONSTRUKCIJE ( PRESEK SLOJEVA )
TEŠKI SAOBRAĆAJ
PEŠACKE STAZE I LAKI SAOBRAĆAJ